Profil

SteffenJeg hedder Steffen, og min kone hedder Haydeh, og det er os der udgør kernen i SD Træfældning i Grenaa.

Vores målsætning er, at udføre et stykke kvalitetsarbejde inden for de fagområder vi arbejder med. Dette sikrer vi os ved, at jeg altid selv rådgiver og giver uforbindende tilbud, og at jeg altid selv er med ude og udføre arbejdet.

Selvom vi for en stor del lever af at fjerne træer, sker det af og til at vi ikke altid er helt enige med kunden i, at det er en god ide at fælde et træ. Så hvis I er i tvivl, er I altid velkomne til at kontakte os for nærmere rådgivning, da der måske findes et alternativ.

Jeg har været i branchen på den ene eller anden måde siden 1977. Jeg er gammel skovarbejder og uddannet skovtekniker. Jeg blev uddannet som træklatrer i 1997. Den personlige kundekontakt og det at arbejde lokalt på  Djursland, betyder meget for mig.

Vi er selvfølgelig forsikret, hvis vi skulle komme til at lave en skade.
Indtil efteråret 2007, kunne jeg prale med, at jeg kun havde brugt min forsikring én gang tilbage i 1984.